Päivitykset

30/09/2014
Sivu

Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle on kerätty sellaisia kysymyksiä, joita usein harrastajat - etenkin uudet harrastajat - kysyvät. Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä saa lähettää sähköpostiin hessivr@POISTAgmail.com. Muistathan lukea ensin Raviurheilu virtuaalimaailmassa -sivun, josta löytyy selitykset perusasioihin.

Huom. Vaikka vastaukset on kirjoitettu ravureita ajatellen, pätevät ne myös peitsareihin.

K: Miten ravureiden kanssa kilpaileminen tapahtuu?
V: Omistaja ilmoittaa ravurin lähtöön, jonne ravuri tasoltaan sopii ravikutsussa olevien ohjeiden mukaan. Kun tulokset raveista tulevat, omistaja merkitsee ravurin sivuille lähdöstä tulleen tuloksen. Kaikki juostut lähdöt merkitään ravurin kisakalenteriin eikä huonoja tuloksia jätetä pois. Ravipuolella hevosen menestyminen riippuu täysin arpaonnesta eikä lähtö toisensa perään huonosti juoksevasta ravurista hevillä saa menestynyttä ravuria.
Otetaan esimerkiksi 4-vuotias amerikanravuritamma, jonka ennätys on 15,7ake, voittosumma 18 000 ve ja statistiikka 32: 4-3-4. Omistaja huomaa raveissa lähdön, jonka sarjamääritys on ryhmäajo lämminverisille 1600m, 14,0-16,0 aikaiset. Koska tamman ennätys sopii sarjamääritykseen (aikahaarukan 14,0-16,0 sisään), hän voi ilmoittaa tamman tähän lähtöön. Tamma juoksee lähdössä viidenneksi ajalla 15,4aly ja saa palkintorahoja 400 virtuaalieuroa. Omistaja merkitsee tämän tuloksen tamman kisakalenteriin ja päivittää tamman ennätyksen, voittosumman ja statistiikan (uusi ennätys 15,4aly korvaa vanhan ennätyksen, voittosummaksi tulee 18 400 ve ja uusi statistiikka 33: 4-3-4). Seuraaviin lähtöihin hän ilmoittaa tamman uudella ennätyksellä.

K: Onko väliä, ilmoitanko hevosen VRER-raveihin vai villeihin raveihin?
V: VRER-raveissa juostut lähdöt ovat samassa arvossa villeissä raveissa juostujen lähtöjen kanssa, joten sillä ei ole mitään merkitystä, kilpaileeko hevonen VRER-raveissa vai villeissä raveissa.

K: Onko seura pakollinen raveihin ilmoittauduttaessa? Mihin seuraan voin liittyä?
V: Perinteisesti ajatellaan, että seura ei ole pakollinen raveihin ilmoittauduttaessa, vaikka ravikutsun osallistumismuodossa seuraa kysytään. Seuran merkitseminen osallistumiseen kuitenkin helpottaa omistajaa löytämään omat hevosensa/poninsa ravikutsusta, joten seuraa on järkevää käyttää. Seura voi olla VRL:ssä rekisteröity tai tallin oma nimellinen, keksitty raviseura, jonka alaisuudessa ei juokse kuin tallin omia hevosia/poneja.

K: Luetaanko koelähdöstä saatu aika hevosen ennätykseksi?
V: Koelähdöstä saatu aika ei ole hevosen varsinainen ennätys, mutta ilmoitettaessa hevosta ensimmäistä kertaa oikeaan lähtöön osallistumismuodossa vaadittuun ennätys-kohtaan merkitään hevosen koelähdössä juoksema aika. Kun hevonen juoksee ensimmäistä kertaa oikeassa ravilähdössä, on siinä lähdössä saavutettu aika hevosen ennätys (olettaen, että hevonen saapuu maaliin eikä suoritusta hylätä).

K: Mitä tarkoittaa statistiikka?
V: Hevosen juoksemat lähdöt ja sijoitukset tilastoidaan, josta muodostuu statistiikka. Statistiikka merkitään tavallisesti muotoon "hevosen kaikkien starttien määrä: voitot-kakkossijat-kolmossijat" (eli 0: 0-0-0). Opetus- ja koelähtöjä sekä rutiinilähtöjä ei merkitä hevosen statistiikkaan.

K: Mitä yleensä kannattaa tehdä, jos ravuri saa jostain kisasta (syystä tai toisesta) liian kovan ennätyksen?
V: Yleinen tapa on, että tämä kisa merkitään normaalisti hevosen kalenteriin ja statistiikkaan. Kisassa juostua aikaa ei ole pakko hyväksyä ennätykseksi, jos se on epärealistinen tai liian kova hevosen tasoon nähden.

K: Minkä rotuisia juoksijoita kannattaa hankkia talliin?
V: Minkä rotuisista olet itse kiinnostunut? Suomenhevoset ja amerikanravurit ovat olleet suosituimmat ravirodut kautta aikain ja niille löytyy paljon lähtöjä, joten jommankumman rodun kanssa on helppo aloittaa harrastus.

K: Onko ravureille tärkeää kirjottaa luonnekuvaukset, sukuselvitykset, päiväkirjat yms.?
V: Ravureissa on aika paljon hevosia/poneja, joille ei ole kirjoitettu luonnetta tai luonnekuvaus on hyvin lyhyt. Sukuselvitykset ja päiväkirjat ovat melko harvinaisia. Tekstien vähyys ravipuolella johtuu siitä, että ravureiden kanssa keskitytään enemmän kisaamaan raveissa. Ravureita myös käytetään harvoin laatuarvosteluissa, joten teksteille ei niin suurta tarvetta ole.

K: Onko ravureille omat laatuarvostelut?
V: Ravureille ei ole omaa laatuarvostelua. Ravureita on mahdollista käyttää mm. YLA:ssa, koska niille on oma pisteytys siellä. Suomenhevosia voi käyttää myös SLA:ssa.

K: Rekisteröidäänkö ravurit VRL:n hevosrekisteriin niin kuin ratsut?
V: Hevosen/ponin omistaja saa itse valita, haluaako rekisteröidä ravurinsa VRL:n hevosrekisteriin. Ravureita ei tarvitse rekisteröidä ellei halua ilmoittaa niitä sellaisiin tilaisuuksiin, joissa rekisterinumeroa tarvitaan. Raveihin ilmoittauduttaessa rekisterinumeroa ei tarvita.

K: Haluan aloittaa virtuaaliraviharrastuksen. Minne voin rakentaa sivut?
V: Suosittuja ilmaissivuja ovat webs.com ja weebly.com. Muita ovat mm. atspace.com. On mahdollista myös pyytää oman sivutilan omistavilta raviharrastajilta, olisiko heille mahdollista päästä hostiin.

K: Haluan ilmoittaa hevosen/ponin arvonimilistalle. Onko arvonimeen oikeuttavat pisteet itse laskettava ja merkittävä sivuille? Pitääkö eritellä, miten pisteet ovat kertyneet?
V: Hevosen/ponin omistaja laskee itse pisteet ja merkitsee hevosen sivuille kokonaispistemäärän ja arvonimen. Arvonimilistan päivittäjät tarkistavat pisteet, ja jos pisteissä on jotakin vialla, päivittäjät ovat yhteydessä hevosen/ponin omistajaan.