Päivitykset

16/07/2016 Hieman lisää tekstiä

VRER:n historia

Virtuaaliravien Edistämisryhmä, VRER, perustettiin vuonna 2002, kun raviharrastajat huomasivat olevan tarvetta omalle ravijärjestölle. Perustajia olivat Emilia (Ravitalli Loisto), Sanna & Anni (Legend Fairy's Stable), Salla (The Talli), Heli (Ravitalli Ninitra), Jutta (Colonne de Feu), Kata (Los Croft) sekä Laura (Ravitalli Kivi). Kun VRER perustettiin, ravikalenteri, rankinglistaus ja suurkilpailut olivat sen tärkeimpiä toimintoja, mutta tämän ohella oli raviharrastajien ohjeistaminen raviurheiluun.

Alunperin VRER:n toiminta lepäsi Ninitrasta tutun Helin harteilla. Tammikuussa 2007 VRER:n johtotehtäviin siirtyivät mm. Ravirata Silweristä tuttu Icengard ja Calvaron omistaja Jonsku, joka vastasi rankingista. Vuodesta 2008 alkaen tehtävä siirtyi virallisesti yksin Icengardille, joka oli vastuussa yleisestä päivittelystä ja ryhmän ylläpitämisestä. Varsinaisen ylläpitäjän lisäksi VRER:iä ovat hoitaneet päättäjäjäsenet, jotka ovat vastanneet yksittäisistä VRER:n toiminnoista. Vuonna 2010 Icengard astui sivuun VRER:n johdosta, minkä jälkeen päättäjäjäsenet ryhtyivät pyörittämään VRER:n toimintaa tasavertaisena ryhmänä. Tasavertainen päättäjäjäsenten ryhmä ei kuitenkaan saanut jouhevasti hoidettua VRER:n asioita, jolloin VRER:n puheenjohtajaksi tuli ajan myötä huomaamatta Hessi VR, joka ylläpitäjän tavoin huolehtii VRER:n ylläpidosta.

VRER:n alaisia suurkilpailuita kehitettiin paljon 2000-luvulla, mutta 2010-luvulla uusia VRER:n alaisia suurkilpailuita ei ole kehitetty lukuun ottamatta ponien suurkilpailuiden lisäämistä vuonna 2010. Arvonimijärjestelmä tuli käyttöön 2012, joka perustuu jokaisen harrastajan omaan aktiivisuuteen ja halukkuuteen. Samaisena vuotena ryhdyttiin keräämään uudelleen alusta saakka virtuaalia Suomen ennätyksiä, mutta päivittäjien puutteen vuoksi vSE-lista jäi unholaan.

Voitaneen sanoa, että 2010-luvulla uuden kehittämisen sijaan ollaan pyritty suurimmaksi osaksi ylläpitämään VRER:n toimintaa hoitamalla vuosittaiset suurkilpailut ja pitämällä huoli, että ravisäännöt pysyvät ajantaisina. Tuorein edistysaskel on virtuaalisten Suomen ennätysten päivittäminen ajantasalle 2016 vuoden alussa. Uusia tuulia kaivattaisiin VRER:iin, mutta tähän muutokseen kaivattaisiin uusia kasvoja mukaan kehittämään VRER:iä.