VRER-kokous 10.08.2010

Läsnä: Annika, Hessi, Kride, Magnetie, Shavo, Unicorn
Puheenjohtajana ja sihteerinä toimi tällä kertaa Hessi
Kokous alkoi ~14.35 ja päättyi 17.00.

Kokous alkoi kuuden päättäjäjäsenen voimin, mutta määrä kaventui hieman ajan myötä.

Kokous alkoi keskustelulla VRER:n uudesta ylläpitäjästä. Suuri kysymys oli, tarvitaanko ylläpitäjää yleensäkään. Ylläpitäjän työnä on aina ollut asioiden delegoiminen ja kulissien takana huolehtiminen, että kaikki sujuu. Kaikkien paikallaolijoiden mielestä ylläpitäjän voisi korvata jollakin toisella tavalla. Ehdotettiin, että VRER voitaisiin jakaa eri osa-alueisiin, jotka jaettaisiin päättäjäjäsenten kesken. Näin kullekin päättäjäjäsenelle tulisi oma alue, josta pitäisi pitää huolta. Kuitenkin mietittiin myös sitä, että miten kävisi, jos joku ei hoitaisi töitään. Kuka vahtisi, että kukin hoitaa oman työnsä? Tämä kysymys jäi hiukan avoimeksi, koska ei ollut varmuutta, tarvitaanko ”vahtikoiraa” vai riittääkö se, että päättäjäjäsenet tarkkailevat toisiaan. Tähän aiheeseen tullaan varmasti palaamaan vielä myöhemminkin.

Seuraavaksi siirryimme puhumaan rankingista, joka on roikkunut kokouksien aiheena jo pitkän aikaa. Nyt rankingista puhuminen tulee loppumaan, sillä rankingin tarpeellisuudesta äänestettiin, jolloin yksimielisesti päätettiin, että rankinglistaus poistuu käytöstä. Syinä tähän olivat mm. ne, että rankingia ei seurata, rankingfinaaleita järjestetään harvoin ja rankingit ovat työläitä ylläpitää eikä vapaaehtoisia siihen työhön löydy.

Rankingien tilalle nousee erilainen pistesysteemi, joka on karsintajärjestelmä suurkilpailuita varten. Tämä takaa sen, että oikeasti parhaat pääsevät mukaan suurkilpailuihin eivätkä vain nopeimmin ilmoittautuneet. Karsintajärjestelmästä oli kahta erilaista ehdotusta, jotka kummatkin vaativat vielä lisää pohdintaa ja valmistelua, ennen kuin niiden väliltä voidaan äänestää. Kummankin perusideana on, että ravurille lasketaan pisteet viidestä viimeisimmästä startista (pisteitä tulee ainakin sijoituksen mukaan, mitä luultavimmin myös lähdöissä voitetuista rahoista saa myös pisteitä), voittosummasta ja ennätyksestä. Myös aikaisemmista suurkilpailuvoitoista saisi pisteitä.

Jälleen tarkastettiin, mikä on tilanne tämän vuoden suurkilpailuiden osalta. Todettiin, että kaikilla muilla suurkilpailuilla on järjestäjä paitsi virtuaaliderbyllä. Näin ollen virtuaaliderby ja sen osalähdöt ovat avoimessa haussa, joka löytyy foorumilta.

Nordic Dream Meetingin karsintojen tilanne käytiin läpi ja todettiin, että kilpailusarjaan tehdään ensi vuonna hieman muutoksia, jotta se ei olisi niin työläs järjestää.

Myös VRER:n ulkoasun uudistamisesta puhuttiin. Selväksi tuli, että ulkoasu tullaan tekemään todennäköisesti kokonaan uudelleen, sillä sivujen sisältö tulee kokemaan niin suuren muutoksen (mm. rankingin poistuminen), että muutos on välttämätön.

Aikataulukot ja suositeltavat voittosummat tulevat todennäköisesti syyskuussa VRER:n sivuille. Viivästyminen on kumminkin mahdollista, niin kuin myös aikataulun aikaistuminen.

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei sovittu, mutta sellainen on todennäköisesti loka-marraskuussa.


 

 Copyright © 2002-2009 Virtuaaliravien Edistämisryhmä