VRER KOKOUS 06.11.2009

Paikalla: Annika, Hanna, Hessi, Kride, Magnetie ja Unicorn
Puheenjohtajana toimi Hessi ja sihteerinä Unicorn.

Kokous alkoi noin 18.30 ja päättyi noin klo 22.

Osa tämän vuoden suurkilpailuista on vielä pitämättä ja ihmiset ovat jo kaipailleet niitä. Kaikki kilpailut päätettiin kuitenkin pitää, vaikka tänä vuonna valitettavasti lähes kaikki kisat näyttävät keskittyvän syksyyn. Tällä hetkellä on järjestämättä vielä 6 suurkilpailua: Virtuaalimestaruus, Virtuaalikriterium, Money Maker Memorial, A- ja B-ponimontémestaruus sekä Monté Prix De Virtuile. Näiden pitäjille lähetettiin jo aikaisemmin tiedustelu asiasta, mutta kaikki eivät olleet vastanneet kokouksen alkaessa. Virtuaalimestaruuden uudeksi pitäjäksi valittiin Hessi (Kerystonin kartano). A- ja B-ponimontémestaruus siirtyivät Shavon järjestettäväksi (Narrilaivan). Avoimeksi jäivät Virtuaalikriterium (Pokeri), Money Maker Memorial (Kim) ja Monté Prix De Virtuile (Icengard). Avoimille päätettiin varajärjestäjät, jos niiden tämän hetkiset järjestäjät eivät niitä pysty pitämään.

Suurkilpailuiden osalta päätettiin, että ensi vuonna suurkilpailujen järjestämisajankohtia pyritään porrastamaan, mutta tarkempi keskustelu asiasta jätettiin Ravigaalan jälkeiseen kokoukseen.

Suurkilpailujen mainostamisesta keskusteltiin myös ja päätettiin, että jatkossa VRER:n etusivulle laitetaan maininta meneillään olevista suurkilpailuista. Lisäksi suurkilpailuista päätettiin mainostaa Ravilistan foorumilla ja Ht.netissä.

Ponien voittosummia hiottiin tässäkin kokouksessa. Tavallisten lähtöjen suhteen tilanne pysyy ennallaan. Päättäjäjäsenet haluavat muistuttaa, että jo aikaisemmin lähdön ensimmäiseksi palkinnoksi suositellaan 80-100 virtuaalieuroa. Tavallisen lähdön voittosumman yläraja on nyt 250 euroa ja suurajolle voi erikseen anoa korkeintaan 500 euron palkintoa. Ponien suurkilpailuiden pääpalkinnot laskettiin 700 virtuaalieuroon. Uusi voittosumma otetaan käyttöön jo tämän vuoden ponimontémestaruuksissa.

Rankingien ja rankingfinaalien suhteen tehtiin muutoksia. Tällä hetkellä kaikki ravien järjestäjät eivät lähetä rankingtuloksia tai sähköpostit eivät jostain syystä saavu, jolloin tuloksia jää uupumaan. Tulokset saapuvat toisinaan virheellisessä tai hankalassa muodossa, jolloin tulosten jakaminen eteenpäin rankingvastaaville hankaloituu ja hidastuu. Nämä seikat puhuivat vahvasti muutoksen puolesta. Viimeisin rankingin päivitys on kesken ja sitä varten Heltsu keräsi puuttuvat tulokset suoraan ravikutsuista. Päätettiin, että jatkossa tulokset kerätään samalla tavalla suoraan kutsuista, eikä niitä enää tarvitse lähettää minnekään. Tämän toivotaan rohkaisevan raviharrastajia pitämään ahkerammin VRER-raveja. Heltsu suostui jatkossa vastaamaan tuloksien keräämisestä ja rankingvastaaville lähettämisestä. Tulokset kerätään ja jaetaan eteenpäin kerran kuussa. Joitakin rankingeja oli ilman pitäjää, joten niille valittiin uudet pitäjät.

Tällä hetkellä rankingvastaavat ovat seuraavat:
Lämminveristen ranking: Unicorn
Kylmäveristen ranking: Magnetie
A- ja B-ponien ranking: Kride
Peitsareiden ranking: Magnetie
Montéhevosten ranking: Unicorn

Rankingfinaalien toimintaa pohdittiin myös. Viimeisimmät rankingfinaalit järjestettiin helmikuussa. Finaaleista ei haluta luopua, mutta niitäkin tullaan jatkossa muuttamaan. Mitään konkreettista ei kuitenkaan tehdä ennen kuin rankingit ovat taas ajan tasalla. Rankingfinaalit järjestetään jatkossa kahdesti vuodessa. Aiemmin finaaleihin oikeutetut on kerätty rankinglistoilta ja kutsuttu finaaliin, mutta jatkossa tietyn pistemäärän saavuttaneet hevoset saavat osallistumisoikeuden ja hevosen omistaja saa itse ilmoittaa hevosen finaaliin. Pisterajasta ei vielä tehty päätöstä.

VRER:n sivuilla olevia aikataulukkoja päätettiin ryhtyä päivittämään ja tarkentamaan. VRER:n sivuille päätettiin linkittää Hippoksen SE-ennätykset sekä ponien ennätykset. Samoin myös päätettiin tehdä suositukset voittosummista ikäluokittain. Raviarkiston osoite lisätään VRER:n sivuille.

Seuraavista kokouksista keskusteltiin myös ja siirrettiin joitakin aiheita myöhempiin kokouksiin. Seuraava kokous tulee käsittelemään Ravigaalaa, vaikka jo tässä kokouksessa sovittiin joitakin yksityiskohtia. Ennen vuoden loppua pyritään pitämään vielä yksi kokous, jonka asialistaa suunniteltiin jo alustavasti.


 

 Copyright © 2002-2009 Virtuaaliravien Edistämisryhmä